Please enable JS

Výhody produktu Kelpak

- podpora růstu kořenů

- zlepšení ujatelnosti sazenic

- zlepšení růstu sazenic už ve školkách

- zlepšení příjmu živin

- zlepšení fotosyntézy

- zmírnění účinků stresů

- vhodné při výsadbě Révy vinné

O PRODUKTU

Biostimulanty vhodné pro ekologické zemědělství jsou významnou environmentálně příznivou alternativou k průmyslovým hnojivům. Biostimulanty jsou látky, organismy nebo materiály organického původu, které po aplikaci na rostliny příznivě působí na zlepšení výnosu, kvality a adaptace ke stresovým podmínkám. Extrakty z mořských řas se zařazují mezi biostimulanty. Extrakty z mořských řas obsahují aminokyseliny, sacharidy, proteiny a rostlinné hormony.

Biostimulanty, a tím také produkty z mořských řas nejsou přímým zdrojem živin, ale zvyšují a zlepšují příjem živin rostlinou, odolnost k abiotickým stresům a kvalitu a výnos.

Extrakty z mořských řas pozitivně působí na fyziologii révy už na sazenice v révové školce a také v nových a plodných vinicích, kde působí na architekturu kořenového systému. Z pohledu působení na kořenový systém stimulují příjem vody a živin.

KELPAK byl v pokusech u révy vinné (EL SHAIMA a kol., 2018), používaný jako přírodní biostimulant pro zlepšení zakořenění révových sazenic. Pozitivní působení extraktu z mořských řas je spojené s fytohormony – auxiny, které hrají hlavní úlohu ve vývoji kořenů révy vinné a zakořenění révových sazenic.
Auxin, jako hlavní rostlinný hormon v přípravku Kelpak zlepšuje růst a prodlužování buněk. Proto Kelpak pozitivně působí na růst kořenů. Kelpak obsahuje také cytokininy, které ovlivňují fotosyntézu a podporují růst letorostů.

Kelpak může prostřednictvím auxinů ovlivňovat také kvetení révy vinné a omezovat tak sprchávání květenství.

Extrakt z Ecklonia maxima pochází z řasy nacházející se na pobřeží Jižní Afriky. Extrakt je používaný v zemědělství jako biostimulant, právě díky obsahovým látkám jako jsou auxiny, cytokininy a také významné polyaminy.

Používáme termíny aplikace:
Stádium 6-8 listů
Před kvetením révy
Stádium nasazování bobulí
V případě výskytu abiotických stresů – sucho, vysoké teploty


img

UKÁZKA PRODUKTOVÉ ŘADY

img img

OTESTOVALI JSME ZA VÁS

Provádění aplikace by nemělo probíhat podle systému fenologických stádií. Aplikace je vhodná v období, kdy réva vinná potřebuje podporu. Nejvhodnější a také nejúčinnější je využití v obdobích, kdy se mohou ve vinicích výrazně projevovat stresové podmínky, zejména vysoké teploty a sucho. V takových obdobích aplikace pozitivně působí na révový keř, kvalitu hroznů a také výnos.
Účinnost přípravku proto nezáleží na počtu provedených aplikací během vegetačního období, ale na termínu aplikace ve vztahu k vývoji révy vinné a podmínkách prostředí. Dalo by se proto zobecnit, že v letech s minimálním výskytem stresových podmínek postačuje nižší počet aplikací a naopak v letech s výrazným projevem stresových podmínek vyšší počet aplikací.

Jako velmi účinná se ukazuje aplikace přípravku Kelpak na kořenový systém révových sazenic před výsadbou. Aplikace se pozitivně projevuje na vývoji kořenového systému. Po období dešťových srážek na konci srpna a v září se ve vinici projevil intenzivní růst letorostů. Je to důkaz dobrého vývoje kořenového systému révy. Aplikace také pozitivně působí na ujatelnost révových sazenic, protože výpadky ve vinici jsou zcela zanedbatelné a nevýznamné.
V plodných vinicích je třeba termíny a počet aplikací řídit podle vývoje a růstu révových keřů. Je si třeba uvědomit, že přípravek Kelpak stimuluje díky svému složení růst letorostů a také hroznů. Je proto třeba hledat rovnováhu mezi výnosem a kvalitou a uvědomit si, že vysoký počet aplikací může vést k intenzivnímu růstu, vysokým výnosům a většinou nižší kvalitě. Rozhodně se proto neprovádí aplikace automaticky v předem stanovených intervalech a několikrát za sebou. Takovým způsobem dojde k extrémní podpoře růstu révy, což může být spojené s nízkou kvalitou hroznů.

Aplikace
Nová výsadba
Révové sazenice před výsadbou

Máčení kořenů sazenic před výsadbou - 3% roztokem (minimální doporučená koncentrace je 2% roztok Kelpak + voda)

Ošetření révových sazenic po vyrašení při délce letorostů 5-10 cm.Termínově je ošetření asi měsíc po výsadbě takto:

Buď zálivka 1 sazenice → 1l roztoku voda + Kelpak ( 0,2%) a to 2x po sobě (vždy po měsíci). První zálivka by měla být, jak začne rašit, tj. 3-4 lístky
a nebo aplikace na list – celkem 4x s měsíčním intervalem – roztokem voda + Kelpak (0,2% nebo 0,3%)

Plodná vinice
Optimální je provedení 1-3 aplikací během vegetačního období v závislosti na růstu a vývoji révy vinné a aktuálních podmínkách prostředí. Tři aplikace mohou být využitelné v ročnících s vyšší četností abiotických stresů a naopak jedna aplikace v ročnících, kdy není réva vystavená stresovým podmínkám.
Neplatí pravidlo, že čím více provedených aplikací, tím lépe. Platí pravidlo, že Kelpak je vhodné aplikovat podle potřeby révového keře, tzn. růstových poměrů, vývoje hroznů a zrání.

Možné aplikace
První aplikace může být a nemusí, ve stádiu 6-8 listů. Realizace této aplikace závisí na růstové vitalitě vinice a průběhu počasí.
V případě růstových problémů v období mezi rašením a kvetením, které mohou být způsobené nízkým obsahem zásobních látek, chladným počasím nebo suchem je vhodné přípravek využít pro stimulaci růstu.
Ošetření roztokem: Kelpak + voda v koncentraci 0,2%

Aplikace Kelpaku pro podporu růstu třapiny
2 týdny před květem, může být aplikován i s ostatními postřiky (nesmí se však míchat koncentráty, tzn. je nutné vždy smíchat jednotlivé roztoky zvlášť ) – roztokem voda + Kelpak (0,2%).
Během kvetení při polovině rozkvetlých květů.
Ošetření roztokem: Kelpak + voda v koncentraci 0,2%

Další aplikace
Období hlavního použití je po kvetení révy. Přípravek se využívá pro podporu vývoje hroznů a bobulí. Počet aplikací je možné stanovit na základě výskytu abiotických stresů během vegetačního období.
- během vegetačního období s projevem příznaků sucha a delším obdobím s vysokými teplotami jsou vhodné až 3 aplikace
- během vegetačního období s dostatečnými srážkami a rovnoměrným rozložením jsou dostatečné 2 aplikace
- v případě jakéhokoliv stresu (sucho, vysoké teploty) – lze aplikovat okamžitě a to roztok 0,2% (voda + Kelpak). Vhodné jsou 2-3 aplikace během vegetace
- poslední aplikace by měla být provedená před začátkem zaměkání bobulí. V tomto období se zpomaluje nebo zastavuje růst révy vinné a veškerá dynamika révového keře se soustřeďuje na zrání hroznů. Dochází k přesunům látek, které se nahromadily v listech a letorostech do hroznů. Aktivně probíhající fotosyntéza představuje zdroj asimilátů pro zrání hroznů a také ukládání zásobních látek

KELPAK – vinice Mutěnice – vzorky 12. 10. 2022

Varianta Cukernatost (°NM) pH Titrovatelné kyseliny Asimilovatelný dusík (mg/l)
Ryzlink rýnský KELPAK 21,1 2,82 11,67 159
Ryzlink rýnský KONTROLA 20,3 2,83 11,40 141
Tramín KELPAK 24,9 3,61 6,00 231
Tramín KONTROLA 24,6 3,67 5,37 246
Frankovka KELPAK 22,8 3,08 8,20 167
Frankovka KONTROLA 21,6 3,00 8,28 140
Varianty s aplikací Kelpak ukázaly v cukernatosti vždy lepší výsledky než kontrola. U asimilovatelného dusíku byly výsledky u Frankovky a Ryzlinku rýnského vyšší než u kontroly u Tramínu naopak nižší.

Asimilovatelný dusík je proměnlivý v závislosti na růstu letorostů a stárnutím listů během zrání. Tato skutečnost je známá u většiny biostimulantů, kam patří také produkty z řas. Udržují delší dobu zelenou listovou plochu, což je u Kelpaku zejména díky produkci auxinů. Listy potom pomaleji stárnou a růst stále spotřebovává dusík a méně se ho ukládá v hroznech.

KELPAK – vinice Lednice – vzorky 3. 10. 2022

Termíny aplikací:
27.6.2022
11.7.2022
1.8.2022

Varianta Cukernatost (°NM) pH Titrovatelné kyseliny Asimilovatelný dusík (mg/l)
Rulandské šedé KELPAK 22,1 3,08 9,01 183
Rulandské šedé KONTROLA 22 3,06 8,65 193
Chardonnay KELPAK 20,3 3,22 6,59 75
Chardonnay KONTROLA 20,5 3,25 7,12 112
Z pohledu cukernatosti byly v Lednici podobné výsledky jako v Mutěnicích. Asimilovatelný dusík u Chardonnay byl však výrazně nižší než u neošetřené kontroly.

Celkové zhodnocení:
Právě z toho důvodu, že Kelpak velmi výrazně stimuluje růst, měl by se termín a počet aplikací během vegetace řídit podle růstu konkrétní vinice a také případných stresových podmínek (sucho, vysoké teploty). V roce, kdy bude dostatek srážek by mohly postačovat i dvě aplikace.

U biostimulantů totiž platí čím bujnější růst, tím méně asimilovatelného dusíku. Další možností je sklízet hrozny výrazně později, než v obvyklém sklizňovém termínu. Tzn. např. Chardonnay, které se obvykle sklízí na přelomu září a října, sklízet až v polovině října. Potom by už listy mohly transportovat dusík do bobulí a hrozny by potom měly vyšší obsah asimilovatelného dusíku.